การสัมมนา เรื่องเกษตรกรไทยไปได้สวยด้วยธุรกิจออนไลน์สมาคมเศรษฐศาสตร์ฯ

การสัมมนา เรื่องเกษตรกรไทยไปได้สวยด้วยธุรกิจออนไลน์สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิด การสัมมนา เรื่องเกษตรกรไทยไปได้สวยด้วยธุรกิจออนไลน์สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.รังษิต ภู่ศิริภิญโญ ที่ปรึกษาเลขาธิการ สศก. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะรองเลขาธิการสมาคมฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการทำธุรกิจออนไลน์ ได้เห็นตัวอย่างการทำธุรกิจออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ การส่งเสริมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางจัดการธุรกิจเกษตรแก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกร หน่วยงานราชการที่ร่วมเสริมสนับสนุนการทำธุรกิจของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

เอกสารดาวน์โหลด : Farmer Forward (เกษตรกรแห่งอนาคต)

ที่มา : การสัมมนา เรื่องเกษตรกรไทยไปได้สวยด้วยธุรกิจออนไลน์สมาคมเศรษฐศาสตร์ฯ

ใส่ความเห็น