เอกสารประกอบการสัมมนา : กัญชากับการเป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกร โอกาสและความท้าทาย

จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์
กล่าวเปิดโดย ดร. ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สัมมนาออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

ใส่ความเห็น