ขอความเห็นต่อร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

เรียน  กรรมการบริหารสมาคมและสมาชิกทุกท่าน

         เพืืื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง โดยส่งความเห็นมาที่ prangsit@gmail.com

ร่างรายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (20 ธ.ค. 60)

One thought on “ขอความเห็นต่อร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

  • พฤษภาคม 9, 2018 at 11:57 am
    Permalink

    เห็นชอบร่าง

ใส่ความเห็น