การจัดดูงานที่ CPRAM

สมาคมฯ ได้จัดดูงานที่ CPRAM ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 9:00-16:00 น. ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมดูงาน 25 คน การดูงานดังกล่าวทำให้ได้รับความรู้ต่างๆ มากมายในธุรกิจการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการค้ากับต่างประเทศ หลังดูงานได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ CPRAM ซึ่งได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ใส่ความเห็น