การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์การอาหาร ธุรกิจการเกษตร และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร ในประเทศไทย

นายกสมาคมฯ บรรยายพิเศษเรื่อง เศรษฐกิจกระแสใหม่ด้านการเกษตร อาหารและทรัพยากร

ใส่ความเห็น