การประชุมวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยเชิงรุกในประเทศ CLMV

                  สม

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์การอาหาร ธุรกิจการเกษตร และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร ในประเทศไทย

นายกสมาคมฯ บรรยายพิเ

Read more