การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์การอาหาร ธุรกิจการเกษตร และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร ในประเทศไทย

นายกสมาคมฯ บรรยายพิเ

Read more